1. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu dozwolone jest tylko na przystankach umieszczonych na rozkładzie jazdy.
  2. Pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany Posiadać i okazywać kierowcy dokument uprawniający go do ulgi.
  3. Ulgowe bilety miesięczne wazne są Za każdorazowym okazaniem Legitymacji uprawniającej do ulgi.
  4. Opłate za bilety miesięczne należy uiszczać do 25-ego każdego miesiąca za kolejny miesiąc.